(Bez tytułu)

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 

18. 12 – 21.12. 2016

Nauki rekolekcyjne głosi ks. Grzegorz Pawlak proboszcz parafii w Starym Jaworze

 

NIEDZIELA 18.12. 2016   NAUKI REKOLEKCYJNE NA MSZACH O GODZ. 7.00; 8.30; 10.00 (DLA MŁODZIEŻY); 11.30 ( dla dzieci); 13.00 i 18.00

 

PONIEDZIAŁEK  19. XII

                                      GODZ. 9.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

                                      GODZ. 16.30  – MSZA RORATNIA

                                        17.30 – ADORACJA NNAJŚWIĘTSZEGOSAKRAMENTU

                                      GODZ. 18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

                                      GODZ. 19.15 – KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY

WTOREK      20. XII

                                      GODZ. 9.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

                                      GODZ. 16.30 – MSZA SW. RORATNIA

                                    17.30 – ADORACJA NNAJŚWIĘTSZEGOSAKRAMENTU

                                      GODZ. 18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

                                      GODZ. 19.15 – KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY

ŚRODA     21. XII

                                      GODZ. 8.00 – 9.30 SPOWIEDŹ

                                      GODZ. 9.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ

                                      GODZ. 16.00  – 18.00 SPOWIEDŹ

                                      17.30 – ADORACJA NNAJŚWIĘTSZEGOSAKRAMENTU

                                      GODZ. 18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ DLA

                                                                         MŁODZIEŻY I STARSZYCH

adwent 2016

adwent1_1

Adwent to czas rozpoczynający nowy rok liturgiczny w Kościele. Wyprzedza on rok kalendarzowy o miesiąc, jakoby Bóg chciał powiedzieć, że bardzo mu się spieszy ze zbawieniem człowieka.

Adwent, by był dobrze przeżyty, musi wzbudzić w człowieku tęsknotę za Bogiem, pragnienie spotkania się z Panem, dlatego Kościół daje nową możliwość odkrywania Boga i oczekiwania na Niego – poprzez roraty. Oczekiwanie to związane jest również ze zmaganiem i wysiłkiem, jaki był udziałem Maryi Panny w stanie błogosławionym.

Msza św. roratnia ku czci Matki Bożej, zwana roratami. Podczas tej Mszy zapala się dodatkową świecę, przybraną w białą wstążkę symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda zaranna, jutrzenka poprzedziła przyjście na świat prawdziwej Światłości – Chrystusa.

Świeca roratnia, biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką, zapalona w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka wyprzedziła wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa.

Wieniec adwentowy stanowiący formę ludowej domowej pobożności, wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę adwentu.

(Bez tytułu)

Tegoroczny Tydzień Misyjny, który rozpocznie się Niedzielą Misyjną w dniu 23 października, będziemy obchodzić pod hasłem

„Ochrzczony to znaczy posłany”

 

misje_ofm_tydzien